AOI đồng hành cùng doanh nghiệp và nông dân nỗ lực vì sức khỏe cộng đồng và phát triển bền vững

Pin It

    VIỆN NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ Á CHÂU

Asian Organic Agriculture Research and Development Institute (AOI)

Nỗ lực vì sức khỏe cộng đồng và phát triển bền vững

Viện AOI quy tụ những nhà khoa học và cán bộ kỹ thuật có kinh nghiệm nhiều năm tư vấn sản xuất hữu cơ và chứng nhận các tiêu chuẩn quốc tế theo yêu cầu của khách hàng. Với cách làm việc chuyên nghiệp, uy tín, tận tâm và tâm huyết cho phát triển nông nghiệp hữu cơ, viện AOI đã đồng hành với các doanh nghiệp và các tỉnh tổ chức thực hiện thành công nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp hữu cơ từ năm 2015 đến nay ở ĐBSCL như Trà vinh, Sóc Trăng, Kiên Giang, Cà Mau… và đang hướng đến các tỉnh Tây Nguyên, Đông Nam Bộ và miền Trung… trên một số cây trồng chính như lúa, tiêu, xoài… đạt các tiêu chuẩn quốc tế Châu Âu (EU), Hoa Kỳ (USDA) và Nhật Bản (JAS). Chúng tôi sẽ đáp ứng yêu cầu của quý công ty và cá nhân trong việc tư vấn và trực tiếp cùng nhau xây dựng mô hình sản xuất các loại cây trồng hữu cơ đạt chứng nhận các tiêu chuẩn quốc tế và Việt Nam, nhằm tăng giá trị nông sản, hiệu quả sản xuất và thu nhập cho nông dân, đảm bảo sức khỏe cộng đồng và gìn giữ môi trường bền vững.

Viện AOI thành lập từ những năm đầu “khởi nghiệp” tư vấn cho các doanh nghiệp liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản hữu cơ như Viorsa, EcoTiger từ năm 2013. Đến 2017, những người khởi nghiệp đề xuất thành lập Trung tâm Nghiên cứu Nông nghiệp Hữu cơ Hoa Sen (27/4/2017), song song với thành lập Trung tâm Phát triển Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam (VOADC, 30/6/2017). Sau đó VOADC phát triển lên thành Viện Nghiên cứu và Phát triển Nông nghiệp Hữu cơ Á Châu (Viện Hữu cơ Á Châu-AOI), theo giấy chứng nhận đăng ký hoạt động KHCN ngày 16/5/2019 đo Sở Khoa học và Công nghệ TP. HCM cấp.

Viện có những chức năng và nhiệm vụ sau đây:

Chức năng (Quy định trong giấy chứng nhận KHCN)

 1. Nghiên cứu Khoa học và triển khai ứng dụng trong lĩnh vực nông nghiệp hữu cơ phục vụ: Cây công nghiệp và cây dược liệu; Cây rau, cây hoa và cây ăn quả; Cây lương thực và cây thực phẩm; Nông lâm kết hợp; Nông hóa, thổ nhưỡng; Chọn tạo giống cây trồng; Công nghệ nhân giống cây trồng; Bảo vệ thực vật; Bảo quản và chế biến nông sản; Khảo nghiệm giống cây trồng; Phân bón và thuốc bảo vệ thực vật; Công nghệ vi sinh vật trong nông nghiệp; Công nghệ sản xuất thuốc trừ sâu sinh học; Công nghệ sản phẩm sinh học; Công nghệ xử lý sinh học.
 2. Sản xuất thử nghiệm, sản xuất kinh doanh sản phẩm là kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực đăng ký.
 3. Dịch vụ khoa học công nghệ: Tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học; Tư vấn phản biện đánh giá, chuyển giao nghiên cứu khoa học, thông tin khoa học công nghệ, huấn luyện chuyên môn theo các lĩnh vực đăng ký và cấp chứng nhận.
 4. Hợp tác quốc tế và trong nước theo các lĩnh vực KHCN đăng ký và theo luật định.

Viện áp dụng các nguyên lý, tiêu chuẩn hữu cơ quốc tế IFOAM (Liên đoàn Quốc tế các phong trào canh tác nông nghiệp hữu cơ) và các tiêu chuẩn khác như EU, USDA và JAS…kết hợp với thực tiễn Việt Nam trong việc nghiên cứu, tư vấn và tiến tới ban hành bộ tiêu chuẩn chứng nhận sản xuất và sản phẩm nông nghiệp hữu cơ mang đặc thù Việt Nam và ngang tầm các tiêu chuẩn quốc tế hiện hành cho khách hàng trong nước và quốc tế.

Nhiệm vụ

 1. Nghiên cứu đề xuất chiến lược, quy hoạch vùng, các chương trình, kế hoạch dài, ngắn hạn, các dự án, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội của đất nước gắn với sản xuất nông nghiệp hữu cơ, bền vững theo phương châm Hợp tác cùng nhau giữa các cá nhân và cộng đồng, doanh nghiệp trong nước và quốc tế; Hài hoà lợi ích cá nhân và cộng đồng; Hiện đại và thực tiễn về công nghệ áp dụng; Bảo tồn và gìn giữ môi trường sống cho mọi sinh vật và Hiệu quả về kinh tế, xã hội và môi trường.
 2. Về nghiên cứu khoa học và công nghệ thuộc lĩnh vực nông nghiệp hữu cơ:

           - Nghiên cứu về khoa học tự nhiên và phát triển công nghệ trong các lĩnh vực: Công nghệ sinh học; Kỹ thuật canh tác; Đất và phân bón; Chế phẩm BVTV, trừ cỏ cho sản xuất hữu cơ; Nghiên cứu xã hội học, phát triển nông thôn; Cơ giới hoá…cho lúa; cây công nghiệp, cây ăn quả; rau các loại; thuỷ sản và vật nuôi; chế biến sản phẩm sản xuất theo hướng hữu cơ và có chứng nhận;

           - Phát triển giống truyền thống và nuôi cấy mô tạo giống phù hợp sản xuất hữu cơ và kháng dịch hại; sản xuất hữu cơ gắn với bảo tồn đa dạng sinh học và tài nguyên môi trường;

           - Phát triển mô hình sản xuất hữu cơ, chuyển giao ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học, công nghệ và dịch vụ về giống cây trồng, phân bón hữu cơ, chế phẩm bảo vệ thực vật, trừ cỏ hữu cơ;

            - Đề xuất và chủ trì thực hiện các chương trình khoa học và công nghệ có liên quan về nông nghiệp hữu cơ và an toàn GAP … áp dụng cho sản xuất hữu cơ của các địa phương.

 1. Tham gia đào tạo nhân lực khoa học, công nghệ; đào tạo nông dân và các nhóm hợp tác, HTX; Tham gia đào tạo sau đại học về khoa học tự nhiên, xã hội và công nghệ các lĩnh vực liên quan về nông nghiệp hữu cơ.
 1. Tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ đáp ứng yêu cầu phát triển thị trường khoa học, công nghệ các lĩnh vực nông nghiệp hữu cơ và an toàn.
 2. Quản lý về tổ chức, bộ máy, biên chế nhân viên làm việc theo quy chế hoạt động của Viện. Thực hiện bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật; chế độ chính sách, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nhân viên tuân thủ quy định của pháp luật.
 3. Viện tham gia thực hiện hợp tác quốc tế và trong nước về khoa học, công nghệ về nông nghiệp hữu cơ và thực hiện các nhiệm vụ liên quan theo yêu cầu của khách hàng.
 4. Về tự chủ tài chính:

            -  Phát triển ngân sách Viện thông qua chủ trì hoặc tham gia các đề tài, dự án nghiên cứu chuyển giao TBKT về nông nghiệp hữu cơ quốc tế, trong nước và các địa phương (tỉnh, huyện), theo quy định của Luật Khoa học và Công nghệ; đăng ký tư cách pháp nhân và hợp tác quốc tế về tư vấn chứng nhận sản phẩm nông nghiệp hữu cơ quốc tế và trong nước;

            - Các dịch vụ tư vấn, đào tạo sản xuất và chứng nhận hữu cơ, chứng nhận nhà máy sản xuất, chế biến đạt chuẩn hữu cơ cho các đầu vào, phân bón, chế phẩm BVTV, phân bón lá các loại đạt tiêu chuẩn hữu cơ quốc tế và trong nước phục vụ cho sản xuất hữu cơ. Và các hoạt động khác theo chức năng, nhiệm vụ của Viện AOI…;

            -  Quản lý tài chính, tài sản theo quy định của Viện và tuân thủ Pháp luật.

Liên hệ

Địa chỉ: 54/17 Bùi Quang Là, P.12, Quận Gò Vấp, TP. HCM.

Điện thoại: (+84) 989 596 877

Email: vienhuucoachau@gmail.com

 

MAP

Facebook